Tiến độ triển khai dự án Đại học Việt Nhật

Công tác giải phóng mặt bằng

Khu đại học Quốc gia Hà Nội: Tổng diện tích đất 51ha, trong đó có 43ha đã bồi thường giải phóng mặt bằng. Phần diện tích còn lại đang được tiếp tục giải phóng mặt bằng. Dự kiến tháng 10/2014 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của khu đất này.

  Khu Công Nghệ cao Hòa Lạc: Tổng diện tích đất 24 ha. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ KHĐT phối hợp với Bộ KHTC ứng trước kế hoạch vốn 200 tỷ đồng cho Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc để tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án Trường Đại học Việt Nhật.  Dự kiến tháng 12/2014 sẽ hoàn thành công tác GPMB của khu đất này.

 Công tác huy động vốn ODA

- Tổng vốn đầu tư của Dự án Trường Đại học Việt Nhật dự kiến hơn 365 triệu đô la Mỹ, trong đó có 200 triệu vốn ODA từ chính phủ Nhật Bản và 100 triệu huy động từ các tổ chức tư nhân.

- Đối với khoản vốn ODA 200 triệu USD, Phía JICA mới trong giai đoạn đầu của quy trình nghiên cứu thẩm định. Dự kiến quy trình ODA hoàn thành và  JICA chính thức giải ngân vốn để triển khai thi công xây dựng vào cuối năm 2017.

Ngày 4/7/2014 ĐHQGHN đã gửi bộ hồ sơ đề xuất dự án ODA kèm theo công văn số 2273/ĐHQGHN-KHTC về việc ghi vốn ODA cho dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt Nhật tới Bộ KHĐT. Hiện nay Bộ KHĐT đang triển khai thủ tục lấy ý kiến các Bộ liên quan. Theo dự kiến, tháng 12/2014 Dự án Đầu tư Xây dựng Trường Đại học Việt Nhật sẽ được phê duyệt và đưa vào danh sách dài dự án ODA.

- Đối với khoản vốn 100 triệu USD huy động từ khối tư nhân, JICA phối hợp với Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Việt Nam – Nhật Bản đang triển khai huy động.

- Để triển khai các hoạt động của Trường theo kế hoạch vào năm 2016, JICA đã đồng ý chủ trương cung cấp một dự án hỗ trợ kỹ thuật bằng nguồn vốn ODA viện trợ không hoàn lại.

Ngày 29/8/2014 Đại học Quốc gia Hà Nội đã gửi hồ sơ đề xuất dự án hỗ trợ kỹ thuật kèm theo công văn số 3020/ĐHQGHN- KHTC về việc đề xuất Dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hiện nay, Bộ KHĐT đang tiến hành lấy ý kiến các Bộ liên quan, theo dự kiến của Bộ KHĐT, Dự án hỗ trợ kỹ thuật sẽ sớm hoàn thành các quy trình thủ tục và gửi công hàm đề xuất dự án tới Chính phủ Nhật Bản vào tháng 11/2014.

JICA dự kiến tháng 11/2014 sẽ cử đoàn chuyên gia sang Việt Nam phối hợp với ĐHQGHN xây dựng báo cáo khả thi Dự án ODA hỗ trợ kỹ thuật để dự án sớm được phê duyệt và chính thức triển khai vào đầu năm 2015.

Xem thêm chi tiết tiến độ thủ tục huy động vốn ODA  tại đây

 

Công tác điều chỉnh quy hoạch

 Bộ Xây dựng và Ban Quản lý Khu Công nghệ cao Hòa Lạc đang triển khai các thủ tục để điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho Dự án Trường Đại học Việt Nhật vào hai vị trí trên theo đúng chỉ đạo của lãnh đạo cao nhất phía Việt Nam.

Ngày 28/8/2014 ĐHQGHN, BQL ĐHVN và BQL khu CNC Hòa Lạc đã tiến hành họp bàn về công tác điều chỉnh Quy hoạch, khớp nối hạ tầng, giao thông; đến ngày 05/09/2014 họp với Ban Quản lý ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc và Vụ QHKT-BXD về công tác điều chỉnh Quy hoạch khu ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

 Ngày 22/9/2014 ĐHQGHN đã có văn bản số 3289/ĐHQGHN-XD gửi Bộ Xây dựng và Ban QLDA ĐTXD ĐHQGHN tại Hòa Lạc về việc thống nhất các phương án về điều chỉnh quy hoạch khu ĐHQGHN tại Hòa Lạc.

Hiện nay bộ hồ sơ điều chỉnh bổ sung quy hoạch cho Dự án Trường Đại học Việt Nhật vào quy hoạch chung 1/2000 khu ĐHQGHN tại Hòa Lạc đã được hoàn tất và chờ Bộ xây dựng phê duyệt. 

ĐHQGHN vẫn đang tích cực phối hợp với Bộ Xây dựng, BQL Khu CNC Hòa Lạc để hoàn tất công tác điều chỉnh quy hoạch cho Dự án để tiến hành công tác lập nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết 1/500 cũng như  thực hiện kế hoạch động thổ dự án vào cuối năm 2014 theo đúng chỉ đạo của Lãnh đạo Chính phủ Việt Nam.

Tiểu Ban CSVC

Home VJU In HOA LAC Tiến độ triển khai dự án