Tiến độ triển khai dự án Đại học Việt Nhật

Công tác giải phóng mặt bằng

Khu đại học Quốc gia Hà Nội: Tổng diện tích đất 51ha, trong đó có 43ha đã bồi thường giải phóng mặt bằng. Phần diện tích còn lại đang được tiếp tục giải phóng mặt bằng. Dự kiến tháng 10/2014 sẽ hoàn thành toàn bộ công tác giải phóng mặt bằng của khu đất này.

  Khu Công Nghệ cao Hòa Lạc: Tổng diện tích đất 24 ha. Chính phủ đã chỉ đạo Bộ KHĐT phối hợp với Bộ KHTC ứng trước kế hoạch vốn 200 tỷ đồng cho Ban Quản lý Khu CNC Hòa Lạc để tiếp tục công tác giải phóng mặt bằng cho Dự án Trường Đại học Việt Nhật.  Dự kiến tháng 12/2014 sẽ hoàn thành công tác GPMB của khu đất này.

Read more...

Công tác giải phóng mặt bằng

Địa điểm xây dựng

Trường Đại học Việt Nhật được xây dựng tại 2 địa điểm:

-  Khu ĐHQGHN tại Hòa Lạc: Diện tích 51 ha, nằm ở trung tâm của Khu ĐHQGHN, thuận tiện giao thông, gần với Quốc lộ 21 và Đại lộ Thăng Long kéo dài, tiếp giáp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; xung quanh đã được đầu tư một số hạng mục (Nhà công vụ số 1 và Ký túc xá số 4) và hai tuyến đường đã và đang thi công để kết nối trong và ngoài khu.

Read more...

Công tác giải phóng mặt bằng

Địa điểm xây dựng

Trường Đại học Việt Nhật được xây dựng tại 2 địa điểm:

-  Khu ĐHQGHN tại Hòa Lạc: Diện tích 51 ha, nằm ở trung tâm của Khu ĐHQGHN, thuận tiện giao thông, gần với Quốc lộ 21 và Đại lộ Thăng Long kéo dài, tiếp giáp với Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; xung quanh đã được đầu tư một số hạng mục (Nhà công vụ số 1 và Ký túc xá số 4) và hai tuyến đường đã và đang thi công để kết nối trong và ngoài khu.

Read more...

The capital investment in the school-building

The total investment of Vietnam Japan University project expects to reach 365,39 million USD, including ODA loans from the Government of Japan (200 million USD), ODA grant aid of GOJ (13,39 million USD), reciprocal capital from the Government of Vietnam (52 million USD) and the capital from financing and cooperation of businesses.

No.

Investment

Amount

(Million USD)

 

Percentage (%)

1

ODA loans from the Government of Japan

213,39

58,3

- ODA loan

200

54,7

- ODA

13,39

3,6

2

- Reciprocal capital from the Government of Vietnam

52

 

14,2

- Land clearance

14

- VAT tax

30

- Project management

8

3

Capital from financing & cooperation of businesses

100

27,5

 

Total

365,39

100

For the investment of 200 million USD, JICA is in the early stage of research and evaluation process. It’s expected to complete the ODA procedure and JICA will officially disburse to implement construction at the end of 2017.

For the investment of 100 million USD from the private sector, JICA is currently coordinating with Japan Vietnam Economic Forum and VNU-HN to raise capital.